22 de febr. 2012

El PP rep més de 9 milions d’euros de subvenció

Segons el BOE, el Partit Popular obté cada any uns 9,2 milions d'euros a tot l'estat, sense tenir en compte els doblers que reben les fundacions i entitats adscrites al partit. Sense anar més enfora la FAES, presidida per José Maria Aznar en rep altres 3 milions. A aquests doblers s’han d’afegir els que reben els grups parlamentaris del PP al parlament europeu, al congrés i senat espanyols i als parlaments de totes les comunitats autònomes de l’estat.
El PP es dedica a predicar contra les subvencions públiques i a criminalitzar les entitats que en reben, quan és l’organització que més fons públics rep a l’estat espanyol.
Seria bo que el PP fes un acte de responsabilitat i transparència i que faci públic quin percentatge dels ingressos representen les quotes dels seus militants i les ajudes públiques que rep.