23 de gen. 2012

Dalmau: "IB3 hauria de ser un mitjà de comunicació plural i no un altaveu del Govern ple de polítics del PP”

Joventuts Socialistes de les Illes Balears ha denunciat el seu “més ferm rebuig” a la política de col · locació del Partit Popular, que ha tornat prioritzar el carnet del PP davant la capacitat professional dels candidats a l'hora de triar els nous directius de la ràdiotelevisió autonòmica. JSIB ha considera't "inacceptable" el nomenament d'Alejandro Jurado, ex-president de Noves Generacions del PP a Balears, com a nou cap d'esports a IB3 ràdio.
A Balears “hi ha molts de periodistes preparats, amb ganes de fer ferina i que ara mateix no en tenen; però el PP, en lloc de cercar professionals preparats per assumir les responsabilitats que implica ser director d'esports d'un mitjà de comunicació públic, s'estima més nomenar gent del partit, tot i que no estigui preparada per desenvolupar la tasca”, ha denunciat Francesc Dalmau, secretari general de Joventuts Socialistes de les Illes Balears.
Dalmau ha recordat que Jurado no té el títol de periodista i dificilment pot acreditar cinc anys d'experiència, que és el que es demana per optar al càrrec. De moment, en el seu currículum, publicat quan es va presentar com a suplent en la llista electoral del PP al Parlament per Mallorca, només acredita que està "estudiant" la carrera de periodisme. Com a experiència professional, menciona tres anys a l'Empresa Funerària de Palma i "experiència"-sense valorar-en "diferents medios de comunicació (IB3)", on només ha col·laborat dos anys.
"Jurado té escassa experiència com a periodista, la seva vàlua deu venir per una 'altra banda", ha opinat Dalmau. “Ja és ben hora que el PP deixi d'omplir IB3 de comisaris polítics; la radiotelevisió autonòmica és de tots i ha de ser plural”, ha dit.
Va ser precisament durant la seva feina a l'empresa funerària quan Jurado va ser imputat i detingut, dintre del cas Funerària, l'any 2008.
“És una vergonya que l'únic mitjà públic de comunicació d'aquesta comunitat contracti com a cap de secció a una persona que no és periodista i no té l'experiència necessària; només per ser membre del PP. El PP torna a utilitzar els mitjans públics com a agència de col·locació, sense escrúpuls i, a més, ens vol fer creure que la selecció ha estat feta amb criteris “professionals””, ha conclòs Dalmau.